Heeft u vragen?

Uw uitstelgedrag heeft uw financiën al schade toegebracht

Met iemand in jouw vertrouwenskring jouw doelstellingen delen is een eerste stap als het erop aankomt om doelstellingen écht te realiseren.  Dat vertelden we je al in onze vorige blog.

Aangaande spaar- en beleggingsdoelstellingen horen we vaak de opmerkingen: ‘Ben ik niet te laat? – ‘Wanneer moet ik eraan beginnen? – Of – ‘Zou ik beter niet nog even wachten?’.  Ook deze reacties vormen een basis van uitstelgedrag waardoor al heel wat geld je door de vingers is geglipt, vaak zonder dat je het echt beseft.

De eerste grafiek toont de rendementen van vijf verschillende profielen over de afgelopen drie jaar.

 

De tweede grafiek toont de rendementen van diezelfde vijf profielen over een periode van de afgelopen tien jaar

De derde grafiek toont de rendementen van diezelfde vijf profielen over een periode van de afgelopen vijftien jaar.

 

Hier vind je de respectievelijke opbrengsten van deze vijf profielen nog eens bij elkaar gebracht:

 

Profielnaam Defensief Conservatief Moderato Dynamisch Groei
3 jr gemidd 2,67% 3,15% 4,57% 5,98% 7,33%
10jr gemidd 4,41% 6,18% 7,96% 9,73% 11,50%
15jr gemidd 3.98% 5,15% 6,32% 7,49% 8,66%

 

Wat zeggen deze cijfers? 

Wat deze cijfers tonen, is dat iemand die er 15 jaar geleden aan begonnen is, vandaag, naargelang zijn risicoprofiel, een mooie stap voorwaarts heeft gezet.  Iemand die er tien jaar geleden aan begonnen is eveneens. En de belegger die pas drie jaar geleden een start maakte in zijn risicoprofiel, zal ook niet ontevreden zijn.

Het komt er aldus op aan om niet te wachten met wat je vandaag al kan beleggen of dat al in een goed spaarplan  te steken.  Er komt enkel maatwerk en goede coaching bij kijken om erop toe te zien dat je in functie van jouw profiel belegd bent.

De cijfers op 10 jaar nemen de bankencrisis van 2008 net niet mee op in de cijfers, maar de cijfers op 15 jaar zijn voor al onze belegde cliënten absoluut voldoende.

Je bereikt met veel grotere zekerheid je financiële doelen simpelweg door te beslissen om eraan te beginnen. Een heuse begeleiding voor een ‘starter’, op zijn maat geknipt is van essentieel belang.

Jouw doel

Jouw beleggings- en spaargedrag is er immers om een groter doel te dienen.

Om jouw doel te dienen en jou toe te laten het leven te leiden dat je wilt leiden.

Uitstelgedrag ontneemt je het rendement dat je zou kunnen behaald hebben. Als financiële coach doen we er alles aan om jouw geld voor jou aan het werk te zetten.

Intussen moedigen jouw ingewijden je aan om te blijven volharden. Jouw financiële coach is de professional die je op koers houdt en helpt bijsturen bij veranderende omstandigheden in jouw persoonlijk leven.

Bepaal nu al jouw renteniersdoelstellingen en de kans dat die effectief gehaald worden, stijgt immens.

 

Stappenplan

Een gesprek bij een kopje koffie waar wij onze cliënt-in-spé een aantal vragen stellen en waarin zij/hij, haar/zijn vragen kwijt kan.  Als we allebei vinden dat er een duidelijke meerwaarde te creëren valt door samen te werken, zullen we dat graag verder uitwerken via een concreet stappenplan.

En dàn zetten we tezamen met onze cliënt de concrete stappen op weg naar hun uitgeschreven doelstellingen waarvan onze cliënt weet dat die hem/haar gelukkig maken.

Financiële onafhankelijkheid ….. komt niet vanzelf …. maar na een kopje koffie bij Cring kan je al op weg geraken.

Bij Cring stimuleren we onze cliënten om haar/zijn leven zo in te richten dat de weg naar haar/zijn doelstellingen een plezier op zich zal zijn.   Meer hierover in onze volgende blog(s).

Tot over 14 dagen!   – Jos Drees

 

 

Deze blog is geen aanbod tot beleggen of sparen, het behandelt niet één of ander beleggingsfonds of financieel product. De blog is louter geschreven vanuit een coachend aspect in het kader van advies over onderdelen van financiële planning.

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943