Heeft u vragen?

Vijftigers hebben zicht op een gouden horizon – als ze dit doen!

Vijftigers beginnen een zicht te krijgen op de horizon waar de totale vrijheid wenkt.

 

Desalniettemin moeten ze nog enkele bergpassen over vooraleer in het gouden tijdperk in te treden.

Zolang het zicht helder is, moet enkel de route gevolgd worden.

 

We onderschatten niet de complexe vraagstukken waarmee je op tram5 te maken krijgt.  Een goed inzicht en overzicht hebben is alvast cruciaal om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Optimale opbrengsten nastreven in combinatie met vraagstukken die je tot op dat moment nog niet bent tegengekomen.

Het merendeel van onze cliënten bereiken hun toppunt inzake jaarlijks inkomen. De balans bewaren tussen werk en vrije tijd is evenzeer een zorg.

We moedigen onze vijftiger aan om tijd te voorzien  voor zichzelf tussen alle engagementen heen.

De inkomensstroom doet nieuwe en complexere situaties  ontstaan die om antwoorden op maat vragen en die de ‘jongere’ groepen niet hebben.

Al onze zelfstandige vijftigers zetten we ten laatste nu aan om het maximale op het vlak van fiscale mogelijkheden na te streven.  We doen dat terwijl we het unieke  risicoprofiel van elke vijftiger toegepast zien doorgeen al zijn spaar- en beleggingsinspanningen.

Het kan niet zijn dat een stapel van financiële producten, die allemaal een ander doel dienen, nog in de portefeuille zitten.

 

 

Alles moet en zal worden afgestemd op dat gouden tijdperk dat eraan komt.

We stellen vast dat cliënten die tot dan super dynamische portefeuilles erop na hielden, wat terugschroeven naar iets meer balans.  We doen dit niet systematisch maar oordeelkundig.  Geval per geval evaluerend en in lijn met objectieven die ze ons hebben opgegeven.

Vaak zetten we de financiën zo op dat ook al aan de volgende generaties wordt gedacht inclusief het minimaliseren van alle mogelijke taksen en belastingen waarin ons Belgische vaderland danig graag wereldkampioen wil zijn.

 

We ervaren dat mensen die nog geen helikopterzicht hebben op hun algehele situatie, behoorlijk onrustig zijn.

Alleen al meewerken aan dàt overzicht en een verbeterd inzicht schenkt, geeft ons enorme voldoening.  De relatie met de cliënten wordt compleet en robuust.

We nemen onze verantwoordelijkheid zeer serieus als het gaat over levenslang vergaard vermogen dat moet dienen voor verschillende generaties in het verschiet.  Onze holistische aanpak die vertrekt vanuit 100% toewijding, is als een frisse wind die waait doorheen mensen hun financieel welzijn.

 

Het meest verrassend is allicht dat het allemaal niet zo complex of moeilijk te begrijpen hoeft te zijn.  We leggen u graag uit waarom de Professor economie achter onze beleggingszienswijze de Nobelprijs economie in 2013 kreeg toegewezen.

 

 

 

Wij staan klaar voor een videogesprek met zelfstandige ondernemers.  Na een half uurtje weten wij of we u kunnen helpen en indien dat niet zo is, raden we u beslist iemand anders aan die dat wel zou kunnen.

 

 

 

 

 

     Jos Drees

gsm  0495182899

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943