Heeft u vragen?

Waarom échte Financial Planning behoorlijk emotioneel is

Waarom échte Financial Planning behoorlijk emotioneel is.

Voor elke niet-ingewijde lijkt het vanzelfsprekend om op voorhand de volgende verwachtingen te hebben over Financial Life Planning  :

1)  Meten en identificeren waar je vandaag staat

2)  Bekijken waar je uiteindelijk wil naartoe werken

3)  De ontbrekende stukjes identificeren om er te geraken

4) De lijn uitzetten tussen het actuele vertrekpunt en jouw einddoel ….  Toch  … ?

 

Om te beginnen, dat doel vastleggen …  dat is voor de meesten heel erg moeilijk.  Er is wereldwijd zelf uitgebreid onderzoek naar gedaan.  En de meest gehoorde reactie op ‘ laten we eens naar jouw doelstellingen kijken “ is …. Oh ik heb geen idee waar ik zal staan over 10, 20, 25 jaar.  Ieder ervaart hieromtrent emoties die heel persoonlijk zijn en fel kunnen afwijken van die van zijn partner of van die van de financial planner.

Stel je de volgende uitspraak voor : “ Financial Planners helpen je om jouw doelstellingen te behalen “……  de respons erop is zelden niet positief.  Veelal door het gewicht dat lijkt te rusten op zo’n relatie.  Velen denken in termen van ….  Ze gaan me gaan vragen welke budgetten ik over 20 jaar wil aanwenden voor tal van zaken en  ik heb zelfs nog geen duidelijk idee van waar ik volgend jaar gaan staan.

Daarom laat een goede financial life planner je toe dat je die doelstellingen breed en zelfs wat wazig formuleert.   Onze cliënten en wij weten dat die doelstellingen zullen veranderen doorheen de tijd.  Dat is dus helemaal okay, daar heb je onze toelating voor, we gaan er zelfs vanuit .

Doelstellingen worden gissingen

We hebben geen 80 pagina dikke bundel nodig die je toch niet meer zal inkijken, beter nog als het op enkele pagina’s kan, des te beter.  Maar het is ontegensprekelijk goed om  te weten waar je vandaag staat en een idee te hebben van de richting die je wil uitgaan.  Vooral gebaseerd op onze eerste gesprekken waarin we jouw waarden en wensen hebben leren appreciëren.  We noemen het doelstellingen, maar het zijn gissingen op dit moment in jouw leven.

Onze en jouw focus ligt niet op die gissingen, maar op het continu lopende proces omdat we weten dat die gissingen nog wel bijgesteld zullen worden.

Dat beginpunt, die startpositie, je actuele realiteit ….. lijkt makkelijk omdat het louter cijfermatig gedreven lijkt, louter een optelsom en een inventaris.   Niets is minder waar, elke lijn in jouw inventaris heeft zijn verhaal. Roept individuele emoties op en zegt daarmee ook veel over jezelf.

Of het nu over schulden gaat, dan wel over investeringen …..  vele emoties gaan hiermee gepaard.  Weet dat wij dat weten en je daarin respecteren en herkennen.

De rechte lijn ?

Dus ‘het plan’ lijkt misschien een directe en rechte lijn tussen je actuele realiteit en je doelstellingen.  Wel deze lijn bestaat NIET.  We zullen een duidelijke uitgangspositie hebben, maar onderweg naar je doelen en gissingen, zullen er continu zaken veranderen die een invloed hebben.

‘Het plan’ is aldus al vanaf dag één onzeker, maar dat weten we. Niemand kan jou voorspellen hoeveel naar boven of naar onder je moet bijstellen.  Wat we daarom doen, is het plan aanpassen aan je veranderde realiteit.   We gaan uit van de best mogelijke veronderstellingen, maar we weten dat vanaf het moment dat je bij ons weer buiten stapt, het leven verder z’n gang gaat en er ons zaken zullen verrassen, soms aangenaam, soms minder aangenaam.

De ene ziet zijn bedrijf overgegeven boven zijn verwachtingen, de andere ziet op hetzelfde moment de overnamewaarde in rook opgaan. Dat hoeft helemaal geen ramp te zijn als je intussen een goed parcours hebt afgelegd, goed begeleid bent geweest, los van alle emoties die de kop opsteken.

Wij steken al onze energie en kennis in deze samenwerking. We zijn er niet om een voorbijgestreefd plan te verdedigen. We zijn er om je te helpen navigeren doorheen een veranderend landschap.

Onze grootste toegevoegde waarde is er om er voor jou te zijn op de momenten van triomf maar ook op de momenten dat het lijkt tegen te zitten (emotionele momenten).  Allicht is onze assistentie het waardevolst in dat laatste moment.  Als je op een ‘high’ bent, zullen we kijken of het tijd is om zaken te herschikken in functie daarvan.  Als je in een ‘low’ zit zullen we samen met jou rationeel en weloverwogen kijken naar de uitwegen .  Zo’n ‘low’ is veelal ook een beladen emotionele periode en er wordt dientengevolge ook al te vaak foutief mee omgegaan ….  We gaan je daarvoor behoeden !   Dit is dé essentie van hetgeen we voor jou betekenen.

Conclusie :  we zij  er niet om een oud en voorbijgestreefd plan te verdedigen, maar om je te helpen bij het navigeren doorheen een veranderend landschap.  Het gaat aldus niet over ‘het plan’  het gaat over het proces, het parcours dat je aflegt.

 

Daarom houden we contact en bezorgen we je een online toegang tot dat digitaal bijgehouden plan.  Je kan er altijd op inloggen en weer even kijken naar de geactualiseerde cijfers.  Eén gesprekje per jaar op z’n minst en onze tweewekelijkse blogs waarmee we je op de hoogte houden van de algemene zaken.  Een heus digitaal prikbord waarop we enkel zaken voor jou posten, die op jouw planning impact hebben.

Continu proces

Het is deze onderlinge relatie en de opgezette samenwerking die jou de grootste meerwaarde zal leveren, los van ‘het plan’.   Plannen is geen evenement dat je bijwoont, het is een proces, een emotioneel proces.

We hebben onze aanpak op basis van onze decennialange ervaring nauwgezet gedefinieerd.

Voor iedere cliënt starten we met een volledig blanco blad bij een kopje koffie.

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943