Heeft u vragen?

Waarom geld altijd emoties opwekt?

14 dagen geleden bezorgde ik je een paar tips over het heroriënteren van jouw financiën in de richting van jouw doelen.   Je kan HIER die blog nog even herlezen als je dat wilt.    Lieven vroeg zich in zijn blog van 25 juni ook af waarom mensen al dan niet aan het beleggen slaan.

Zoals wel vaker het geval is,  berichten we beiden over hetgeen we tegenkomen in onze wekelijkse gesprekken bij cliënten.  Een belangrijke constante bij die behoorlijk intieme gesprekken zijn :  ‘wegversperringen’ en een gebrek aan geformuleerde doelstellingen.

 

Na zoveel jaren in dit vak brengen we daar altijd weer begrip en een zeker geduld voor op.  Maar we willen onze cliënten en al onze bloglezers wél zien overschakelen naar actie en het daarbij aansluitende prettige leven!

 

 

 

Gezien ik je twee weken geleden bijkomende tips en inzichten beloofde inzake slimmer omgaan met jouw geld, ga ik je vandaag meenemen in de diepere spelonken van het menselijke brein.

 

Afgelopen week bleek voor de zoveelste keer welke variatie aan emoties worden ervaren als er over geld wordt gepraat :  Stress. Geluk. Schuldgevoel. Trots.

Fysieke gewaarwordingen:  Druk op mijn borstkas. Adrenalinestoot bij behalen resultaat.  Gevoel van een vernauwde luchtpijp.  Slecht slapen.  Versnelde hartslag bij ontvangst grote cheque door verkoop bedrijf.

Financiën en geld roepen zo veel emoties op. Helaas kunnen die emoties voor velen ook negatief zijn, zoals schaamte of angst, en je vervolgens, zoals hierboven al aangehaald,  ’s nachts wakker houden.

Om het hoe en waarom achter deze emotionele reacties op geld beter te begrijpen, vragen sommige cliënten om een specifieke sessie met ons die enkel dààrop de focus legt.

Onze kennis en expertise kunnen je helpen om de emoties die je voelt rond je financiën te identificeren en die informatie te gebruiken om een plan te ontwikkelen om je financiële doelen te bereiken.

 

Hoe beïnvloeden jouw gevoelens over geld jouw financiële doelen, geldbeheer en gedrag?

Voel je dat het je écht doet blokkeren en wil je over die drempel, dan lees je deze blog vooral tot het einde en wie weet vraag je een verkennend gesprek aan bij ons.

Je bent niet alleen,  in alle stilte maak je deel uit van een zeer grote groep.

 

 

 

Veel mensen vragen zich af: wat is de impact van mijn emotionele reactie op geld?

 

Onze ervaring : De meeste van die negatieve emoties, zoals schaamte, angst of schuldgevoel, kunnen ons ervan weerhouden om actie te ondernemen. Die emoties kunnen ons beperken en onze motivatie ontnemen om te leren en zowel grote als kleine acties te ondernemen die een grote impact hebben op onze financiële toekomst.

 

Zelfs “kleine acties” kunnen een aanzienlijke hoeveelheid energie vergen. Je gedachten worden in beslag genomen door faalangst of zorgen over de gevolgen.

Zie onze blogs van april en mei een vierdelige reeks over een slim besturingssysteem voor jouw financiën. Heb jij er al naar gehandeld?  Er iets mee gedaan?

De “wat als-bedenking ” vormt vaak een obstakel dat het overgaan tot actie in de weg staat.

Jouw eigen beperkende overtuigingen kunnen je weerhouden van onmiddellijke actie die leidt tot winst op de langere termijn.

 

 

Waar komen deze negatieve emoties vandaan?

Hoewel iedereen zijn eigen relatie met geld heeft, constateren wij dat velen negatieve emoties hebben rond geld.  Volgens ons is één van de redenen dat het zo geheimzinnig wordt gehouden vanaf dat we jong zijn.

Tijdens onze reeks van zes financial Life planning gesprekken met elke nieuwe cliënt ervaren we dit telkens weer.  We leren kinderen om nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen, maar sluiten gesprekken over geld uit.

Nochtans weten we uit heus academisch onderzoek maar al te goed dat jongere kinderen vaak positieve emoties hebben bij geldzaken en het leren over geld, zoals opwinding, nieuwsgierigheid en gretigheid.

Veelal kost het ons in onze cultuur ook moeite om met onze eigen ouders, vrienden en anderen in onze kringen (CRING)  over geldzaken te communiceren. Het stigma rond financiële gesprekken is hardnekkig in alle generaties.

Het is belangrijk om te onthouden dat jij niet de enige bent met negatieve emoties rond geld.

Wat kan je doen als je eenmaal erkent dat je negatieve emoties heb rond geld?

Bij jezelf vaststellen dat je deze gedachten en gevoelens over geld hebt is een grote eerste stap. Een andere belangrijke stap is het openen van communicatielijnen waar mogelijk, met jouw partner, kinderen of zelfs ouders. Gesprekken met mensen waarvan je écht weet dat ze ‘in jouw team zitten‘,  kan leiden tot het vinden van nieuwe informatie die nuttig zal blijken te zijn.

Praten met een onderlegde financiële planner is een geweldige manier om jouw emoties over geld en jouw financiële doelen te bespreken.  Deze persoon kan je helpen bij het opstellen van een actieplan om ervoor te zorgen dat je op koers ligt voor de mijlpalen en doelen die je wilt bereiken.  Jouw financiële planner zal er bovendien op toekijken dat je die belangrijke kleine en grote acties onderneemt die je zullen helpen om te slagen in jouw opzet.

Cring helpt elk jaar talrijke ondernemende families, die allemaal verschillende ervaringen, gedachten en gevoelens hebben over hun financiën.

 

Wij zijn er om mee te denken en te helpen bij de grote dingen – het kopen van uw eerste huis, het stichten van een gezin, aansturen van de bedrijfsopbrengsten of zelfs zoiets als ‘met pensioen gaan’.

Tot en met de kleinere dingen, zoals adviseren hoe je optimaal jouw uitgaven en inkomsten tegenover elkaar in balans houdt.  Zaken zoals de studies van de kinderen of kleinkinderen, gaan préfinancieren.    Bekijk en herbekijk onze blogs onder ‘Blog & Vlog’ en onder ‘Maximaliseer jouw FQ’  ze staan ter beschikking voor jou en jouw financiële toekomst.

 

 

Ik zie je graag terug lezen over 14 dagen.

 

Jos Drees

Gsm : 0495 182899

jos@cring.be

 

 

 

 

De informatie in dit document wordt ter goeder trouw verstrekt zonder enige garantie en is uitsluitend bedoeld als achtergrondinformatie voor de lezer. Het vormt geen beleggingsadvies, aanbeveling of aanbieding van diensten of producten. Het is zeker niet bedoeld om een voldoende basis te bieden voor het nemen van een investeringsbeslissing. Het is de verantwoordelijkheid van personen die een belegging wensen te doen om zich goed te informeren.  Laat je alle documenten bezorgden die je volgens alle toepasselijke wet- en regelgeving moet ontvangen en neem die rustig door.  Beleggen is niet voor iedereen noch op eender welk moment in het leven aan te raden. Het vergt professionele begeleiding van een onafhankelijk adviseur.  Zelfs een super gediversifieerde belegging kan altijd in waarde dalen en bij een plotse uitstap uw vermogen doen dalen. Contacteer uw adviseur en vraag maatwerk dat vanuit uw verwachtingen vertrekt, niet vanuit het ‘product-van-de-week’.

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943