Heeft u vragen?

Waarom teveel media nergens goed voor is.

Sinds mijn blog van twee weken geleden,  had ik verschillende gesprekken van uiteenlopende aard met cliënten. De aanleiding voor mijn bezoeken zijn zeer uiteenlopend.  Van louter een kompas-gesprek over hun financiën in de afgelopen zes maanden,  tot concrete advisering over het opzetten van een renteniersplan met de centen uit de verkoop van het bedrijf.

Om een reden die ik niet onmiddellijk kan identificeren kwam telkens de media en in het bijzonder de nieuwsuitzendingen in onze gesprekken aan bod.

Nochtans waren de gespreksomstandigheden, zoals al aangegeven, heel erg uiteenlopend.  Louter illustratief neem ik in het het rijtje van gesprekken er ook nog bij: een onderhoud met een 86 jarige rentenierende weduwe, mijn dinerafspraak, afgelopen woensdag in Gent, met mijn Britse collega Financial Life Planner, Tina Weeks.  Telkens kwam de media en de nieuwsuitzendingen aan bod.

Ik had de gewoonte om het avondnieuws van 19.00h uitgesteld dan wel life te bekijken.  Dat is dus dagelijks een blootstelling van waarschijnlijk 35 à 40 minuten aan ‘het nieuws van de dag’.

Ik laat het graag aan jou over om je eigen mening te vormen maar die nieuwsuitzendingen lijken mij er vandaag louter op gericht om mensen met een gevoel van angst en bezorgdheid op te zadelen.  Bij de aanzet van de meeste nieuwsitems denk je quasi onmiddellijk “wat is er nu weer aan de hand”. Laten we eerlijk zijn, het is nooit goed nieuws.

 

 

Dit zette me aan het denken over het nieuws en hoe vooral negatief nieuws onze geestelijke gezondheid kan verslechteren. Studies hebben de consumptie van slecht nieuws in verband gebracht met meer onrust, angst en depressie, zelfs wanneer het nieuws relatief alledaags is.

Men pakt graag uit met een stijgend percentage. Er zijn 12% meer mensen die aankloppen bij het OCMW voor hulp.  Hoeveel mensen zijn dat?  Kan het zijn dat ze eindelijk de begeleiding gaan krijgen die ze nodig hebben inzake beheer van hun financiën?  Of zoals de hierboven vermelde 86 jarige cliënte me zei, “ ze hebben niet geleerd te sparen zoals wij dat altijd gedaan hebben.“

 

 

 

 

 

De media die we allemaal consumeren kan echt invloed hebben op ons denken, ons gedrag en onze emoties. Ik heb de impact ervan op mijzelf ervaren.  Ik heb een aantal stappen ondernomen om een evenwicht te vinden tussen geïnformeerd worden door de media maar niet overweldigd worden:

Als ik het avondnieuws niet life kan zien, dan ga ik alvast niet meer uitgesteld kijken.

In het weekend lees ik één kwaliteitskrant. Mijn favoriet is de weekendeditie van De Tijd.

Tussen al dat nieuws is er immers zeer weinig waar jezelf impact op hebt, of dat jou echt kan vooruit helpen.

 

Ik maak me nu minder zorgen, slaap beter en ben optimistischer gestemd.

Je zou geen mens zijn, denk ik, als je niet een zekere mate van onzekerheid zou ervaren gezien de wereldwijde gebeurtenissen.

Daarom moedig ik je aan na te denken over hoe je jouw mediaconsumptie effectief zou kunnen beheren. Let ook eens op hoe je je voor en na het nieuws voelt.

Ik zeg niet dat je het nieuws helemaal moet afsluiten. Ik stel voor een balans te vinden om op de hoogte te blijven en tegelijkertijd jouw stress te verminderen.

Gewoon een idee. Laat me gerust weten hoe het je vergaat.

 

Graag tot over veertien dagen als ik je over een nieuwe circulaire van de fiscus zal informeren die veel stof doet opwaaien bij al onze ondernemende cliënten.

Jos Drees

 

 

Gsm : 0495 182899

jos@cring.be

 

 

De informatie in dit document wordt ter goeder trouw verstrekt zonder enige garantie en is uitsluitend bedoeld als achtergrondinformatie voor de lezer. Het vormt geen beleggingsadvies, aanbeveling of aanbieding van diensten of producten. Het is zeker niet bedoeld om een voldoende basis te bieden voor het nemen van een investeringsbeslissing. Het is de verantwoordelijkheid van personen die een belegging wensen te doen om zich goed te informeren.  Laat je alle documenten bezorgden die je volgens alle toepasselijke wet- en regelgeving moet ontvangen en neem die rustig door.  Beleggen is niet voor iedereen noch op eender welk moment in het leven aan te raden. Het vergt professionele begeleiding van een onafhankelijk adviseur.  Zelfs een super gediversifieerde belegging kan altijd in waarde dalen en bij een plotse uitstap uw vermogen doen dalen. Contacteer uw adviseur en vraag maatwerk dat vanuit uw verwachtingen vertrekt, niet vanuit het ‘product-van-de-week’.

 

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943