Heeft u vragen?

Wat is Cring – Private Banker, verzekeringsadviseur, vermogensexpert?

Je leest er misschien telkens over als je onze mailing binnenkrijgt want je slaat de titel in de mail over. Nochtans is elk woord uit die titel belangrijk. Het geeft aan wat Cring voor jou doet.

Financial

Deze term verwijst naar de cijfermatige kant van je situatie.  Dikwijls is dit een moeilijke eerste horde voor de klant qua tijdsbesteding. Dit komt door de detailleringsgraad en de veelheid aan domeinen uit het persoonlijke leven en vermogen die we bestrijken.  Cring brengt alle cijfers en data over je persoonlijke situatie samen in één overzicht.

Life

Deze term verwijst naar het belangrijke psychologische luik in onze benadering. Wat zijn je fundamentele drijfveren en overtuigingen, ook in verband met geld en vermogen. Cring brengt al je antwoorden op de cruciale levensvragen samen in jouw unieke kijk op je ideale leven.

Planning

In deze term zitten de concrete acties die geen uitstel verdragen, maar ook de acties die je ‘ooit’ eens wil aanpakken. Deze acties gaan we planmatig uitvoeren zodat wat al lang gewenst was, ook gerealiseerd wordt. Of wat al lang als onmogelijk werd afgedaan, toch binnen bereik blijkt te liggen. Cring brengt de informatie uit de eerste twee domeinen samen in een gestructureerd en begeleid actieplan.

Daarom is Cring je persoonlijke coach.

Wij kiezen voor de term ‘coach’ omdat vermogensadviseur te veel focust op het geld of de beleggingen alleen. Als coach doen we ook meer dan een ‘andere’ expert zoals accountant of advocaat die zich beperken tot hun vakgebied en de coördinatie en de noodzakelijke actie bij de klant leggen.

Natuurlijk gebruikt een coach alle middelen uit elk vakgebied of dit nu vermogensbeheer, verzekeringsadvies of vermogensoverdracht naar de volgende generatie is.

Tenslotte zorgt een coach ervoor dat elke stap kadert in je eigen lange termijn plan. Zo draagt elke actie bij tot het realiseren van je eigen plan. Met elke actie wordt een plan dat ooit een verre wensdroom bleef, een echt dagelijks beleefd leven met de gewenste rust en comfort er bovenop.

https://cring.be/onze-aanpak/beter-leven/financial-life-planning/financial-life-plan-doet/

Wil je weten hoe we dit in jouw situatie aanpakken, vraag het ons. Tot binnenkort.

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943