Heeft u vragen?

Wat is de Behavior Gap?

Als je portefeuille het beter doet dan zijn benchmark of anders gezegd de index waarmee hij vergeleken wordt, dan vind je dat best en doe je niets behalve jezelf feliciteren. Achteraf kan je daar spijt van krijgen. Dat komt voort uit een consistente vergissing in de vergelijking van de samenstelling van de index en van je portefeuille. Bij positieve resultaten wordt er dikwijls van uitgegaan dat de samenstelling van de portefeuille niet moet aangepast worden want hij doet het immers goed. Bijgevolg leidt dit door de herhaling van de vergissing op termijn tot een portefeuille die eigenlijk helemaal niet meer vergelijkbaar is met zijn index.
Maar wat als je portefeuille het slechter doet dan de index of de markt?
Als de totale markt het niet goed doet en je met andere woorden niet alleen bent met je ellende, dan is er geen probleem. Je weet wel, gedeelde smart enz.

Maar als jouw portefeuille het niet goed doet maar de markt in het algemeen wel? Dan voel je de neiging om in te grijpen. Op dat moment loert de grootste beleggersvalkuil om de hoek. Dit wordt de “Behavior Gap” genoemd.

Je gaat kijken welke activa het negatieve resultaat veroorzaken. Je gaat vaststellen dat hun proportionele gewicht afgenomen is tegenover de originele samenstelling. Bijgevolg zou je meer van die soort activa moeten aankopen om hun gewicht terug in lijn te brengen. Maar dat voelt niet goed aan.
Daarom ga je als reactie meer van de andere activa kopen die het wel goed doen en soms ga je zelfs de slecht presterende activapositie helemaal verkopen.

Je koopt activa die hoog staan en je verkoopt activa die laag staan. 

Een klassiek voorbeeld van Hoog Kopen, Laag Verkopen.

Deze natuurlijke en emotionele reactie zorgt er dikwijls voor dat de individuele belegger in het rechterblok van de tekening hierboven terechtkomt. Zijn portefeuille kan de markt of het fonds of de index niet volgen.
Maar de individuele belegger die de gewichten van de verschillende activa in zijn portefeuille consistent en op regelmatige basis terug tot hun initiële gewicht terugbrengt, kan naar het linker blok met het marktrendement kijken. Hij verhoogt zijn kans op een positieve beleggingservaring op de langere termijn door zich te houden aan de samenstelling van zijn portefeuille die door zijn risicoprofiel ‘gedicteerd’ wordt.
Cring herbalanceert daarom de portefeuilles van zijn klanten een maal per jaar gratis.

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943