Heeft u vragen?

Wereldwijd : Week van de beleggers

De wereldwijde week van financiële kennis

Deze week is wereldwijd uitgeroepen tot ‘World Investor Week’.   Het begint iedereen te dagen dat je bewust moet werken aan jouw kennis over financiën.

 

Ik schrijf dit stukje vandaag 2 oktober, op de ‘ World Financial Planning day’.  Oftewel de dag van de financiële planner.  Weet dat er een wereldwijd vertakte en strak georganiseerde beroepsgroep bestaat die mensen assisteert inzake Financiële Planning.  Deze wereldwijde groepering kent 181.000 leden !

 

 

 

 

Niets zo onsexy als het begrip Financiële Planning, denk je dan.

Iedereen verstaat eigenlijk wel iets anders onder dit brede begrip.  Die 181.000 leden vullen dit ook in op hun eigen manier.

Denk niet te snel aan jouw accountant of notaris, zij hebben een andere belangrijke functie te vervullen. Ze zijn echter niet bezig met jouw leven, jouw wensen en doelen.

Wat ons onderscheid bij CRING van de typische Financiële planners ?   Wij zijn bij die +/- 1.000 Financial Life Planners, wereldwijd.  Wij focussen ons op mensen die willen dat de planning over hun en hun leven gaat in eerste instantie.  Jà,  dat kan écht en dan doen we ook voor de volle 100%  !

 

 

Opvallende informatie uit een wereldwijd onderzoek door die veel grotere groep van 181.000 adviseurs, bij hun cliënten van allerlei slag.

Blijkt dat 22% van de ondervraagden denkt zijn financiële doelstellingen te behalen.

Tegelijk gelooft een kleine 17% in zijn eigen kennis terzake

Slechts  19% van de wereldwijd ondervraagden geeft aan een financiële strategie te hebben en zich daaraan te houden.

 

Daarom is het goed te weten dat Financiële Life Planning over jou, jouw leven en jouw familie gaat. Verwacht niets minder dan dàt.

Uiteraard mag je van een Financiële Life planner alle kennis verwachten die er nog bij jezelf ontbreekt inzake beleggingsstrategie, successieplanning, erfrecht, vennootschapsrecht en de personenbelasting.  Maar al deze kennis dient louter om aangewend te worden om jou het leven te helpen leiden dat jij waardevol en plezant vindt. Zowel voor jezelf als jouw directe familie en de mensen die je lief zijn.  Die percentages die hierboven staan, zullen bij ‘onze families’ , veel beter liggen.  Da’s de belofte en onze interne drijfveer.

We geven het toe, we hebben een onfair voordeel ten opzichte van alle andere adviseurs. Het is gewoon niet ‘sportief’ wat we doen.

Lieven en Jos, onze twee frontmannen gaan uit van jouw ideale leven en zullen desgevallend de bestaande puzzelstukken verleggen als daarmee jouw leven wordt verbeterd. We tonen je ook in detail welke de goede puzzelstukken zijn die je best aanhoudt en welke geen zier bijdragen aan jouw persoonlijke doelstellingen.

We dragen, zeker deze week, ons steentje bij aan de financiële ontwikkeling van al onze lezers.  Het hoeft allemaal niet zo complex te zijn als je zou verwachten. En misschien ook niet zoals je dat zelf tot nu toe hebt ervaren.

Kijk alvast uit naar onze volgende blogs en lees de recentste rechtstreeks op onze website. Samen helpen we de FQ van onze klanten vooruit.  Hoogste tijd dat jullie ook een onfair voordeel hebben ten aanzien van alle aanbieders en verkopers van financiële producten.

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943