Heeft u vragen?

Zestigers en hun vragen over het wettelijk pensioen

In deze blog en de volgende, over 14 dagen, komen onze ervaringen met zestigers aan bod.

 

Over veertien dagen geven we u graag mee waarmee de zestiger best rekening houdt ter voorbereiding van zijn wettelijk pensioen.  Maar over dat wettelijke pensioen bestaande er een aantal misverstanden die we telkens weer tegen komen.  We willen daarom via deze blog de 4 meest gehoorde misverstanden de wereld uit helpen!

Als deze misverstanden ook bij u zouden bestaan, vooral geen schuldgevoelens a.u.b. :  Het pensioenlandschap is immers een werf waaraan continu gewerkt wordt. En een aantal misverstanden zullen we allicht nog vele jaren horen tijdens onze gesprekken met onze zelfstandige ondernemers.  Dankzij onderstaande uitleg weet u alvast beter!

 

 

 

1.  Gezinspensioen of alleenstaande rustpensioen, dat kies ik zelf.

 

Normaliter krijgen partners elk een alleenstaande rustpensioen op basis van hun eigen carrière – loopbaan.  Gehuwden kunnen een gezinsrustpensioen krijgen als een van de partners weinig pensioenrechten heeft opgebouwd.   We komen dit vooral tegen in de situatie van de meehelpende echtgenote in een ondernemersgezin.

Het rustpensioen van de partner wordt dan verhoogd met een factor van 1,25.  Maar dit wordt enkel toegepast als dat bedrag hoger is dan de optelsom van de beide afzonderlijke alleenstaande pensioenen.

Het is de pensioendienst die automatisch nagaat wat voor het gezin het voordeligste is  Je kan met andere woorden niet zelf kiezen.

Bijkomende interessant weetje: gepensioneerden die ongehuwd samenwonen maken geen aanspraak op een gezinsrustpensioen.

 

 

2.  Pensioendatum, januari is de beste maand om met pensioen te gaan.

 

Er was een tijd dat de pensioenrechten maar werden opgebouwd en meegerekend tot 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin men op pensioen gaat.  Op pensioen gaan op 1 juli wilde aldus zeggen dat die laatste zes maanden van de carrière niet meer werden meegeteld bij de berekening uw wettelijk pensioen.  Dit is sinds 2016 niet meer het geval.

Meer nog, voor zelfstandigen wordt er in hele trimesters gerekend.  Gaat u bijvoorbeeld op pensioen op 1 mei dan zal u voor het tweede kwartaal alsnog uw sociale bijdragen mogen betalen.

Buiten dat op pensioen gaan een onderschat ‘mentaal’ kruispunt is waarop men zich tijdig moet voorbereiden, is op pensioen gaan voornamelijk louter een cash-flow evenement. Maar dat verdient veel meer uitleg die we niet in een korte blog kwijt kunnen.

 

 

 

3.  Vroegste pensioendatum & de wettelijke pensioendatum.

 

Op Mypension.be vindt u vaak twee bedragen met twee verschillende tijdstippen.  Dit heeft te maken met het feit dat we nog altijd in een overgangsfase zitten.  Men heeft de wettelijke pensioendatum verlegd naar 67 jaar en men gaat het daar allicht in de toekomst nog aan sleutelen.

Ben je vandaag een dertiger dan is er vaak maar één datum en één bedrag terug te vinden op Mypension.be

Voor die ondernemers met twee datums en twee verschillende bedragen is het echter nuttig om te weten :

Dat de keuze voor de vroegste datum u een lager wettelijk rustpensioen oplevert voor de rest van uw leven.  Het is dus niet zo dat u het lagere bedrag, gekoppeld aan de vroegste datum, ziet verhogen naar het hogere bedrag, eens u aan die latere datum bent toegekomen.

We zeiden het hierboven al, op pensioen gaan is een cash-flow beslissing waarbij een stukje expertise en begeleiding goed van pas komt.

 

 

 

 

 

4.   Na het overlijden van de ene partner behoudt de langstlevende het pensioen van de partner die het meeste kreeg.  

 

Samen op pensioen zijn is een totaal-ervaring.  Beide echtgenoten maken geen opdeling tussen hun respectievelijke rustpensioenen en beschouwen het geheel als ‘hun pensioen’. Maar wat bij een overlijden van de partner die bijvoorbeeld duidelijk hoger rustpensioen kreeg dan de andere partner?  Herinner u van hierboven dat je niet kan kiezen voor het hoogste pensioen.

Als basis krijgt de langstlevende altijd zijn eigen rustpensioen uitgekeerd. Op basis van de hoogte daarvan gaat de pensioendienst een heel kluwen ontwarren. Wat gaan ze dan doen?  Men gaat een berekening maken van het overlevingspensioen van de overledene op basis van zijn loopbaan, om na te gaan met hoeveel het rustpensioen van de langstlevende kan worden aangevuld.  Op zich is dit geen loterij maar zeker ook geen voorbeeld van een eenvoudig in elkaar gestoken systeem.

Daarom is zelfs na op pensioen te zijn gegaan, een stukje begeleiding en expertise meer dan aan te raden.

 

 

 

 

Graag tot over 14 dagen als we u onze tips aanreiken wat u als zestiger best allemaal in stelling heeft gebracht om de rest van uw leven ook écht en helemaal op uw gemak te kunnen zijn.  Heeft u dringende vragen?  Durf de telefoon op te nemen en ons te contacteren!

Jos  Drees

jos@cring.be

mobiel 0495 182899

 

 

 

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943