Heeft u vragen?

Zeventigers in hun gouden jaren – Waauw-ervaringen verzekerd !?!

Afgaande om talrijke gesprekken met onze cliënten op Tram7, kan het leven druk zijn, veel drukker zelfs dan toen ze nog professioneel actief waren.

 

Eén 72 jarige vertelde me recent nog dat zij echt moet gaan keuzes maken inzake haar activiteiten, gaan afbouwen als het ware.  Voor vele zeventigers is dit hét decennium dat 100% de tijd biedt om het gewenste reispatroon te beleven, plezante en kwalitatieve tijd door te brengen met familie, kleinkinderen en vrienden. Hobby’s waarvoor vroeger moeilijker tijd kon worden gemaakt, de agenda loopt makkelijk helemaal vol.

Nochtans, het tijdsaspect en de gezondheid even terzijde gelaten, is dit decennium van ontspanning en plezier het resultaat van eerder gemaakte financiële keuzes en een aangehouden strategie ook op Tram7.

 

 

EERSTE GOUDEN REGEL

Een eerste meerwaarde voor zeventigers wordt gecreëerd via een verbeterd inzicht in de financiële situatie.   Stel u zou als zeventiger permanent kunnen zien wat u aan reserves heeft staan.  Via een onlinetoegang tot een compleet vermogensoverzicht creëert men rust, dat is alvast onze ervaring .  We helpen de impact van hun gewenste lifestyle en hun langleven-kans in balans te brengen met hun financiën.  Uiteindelijk vraagt dat gewenste leven een unieke cashflow, eigen aan een uniek leven.

Deze aanpak baseert zich op de recentste academische studies van economische afdelingen van tal van universiteiten. Individuele vermogensaansturing is niet langer louter leeftijd-gedreven.  Het hoort cashflow gedreven te zijn, een cashflow die bij het leven past van de zeventiger van vandaag.

Met de gemiddelde leeftijd in 2020 voor vrouwen van 85,5 jaar, die bovendien snel toeneemt, moet men rekening houden.  Ook de mannen laten zich niet onbetuigd en verkleinen het verschil inzake langleven-verwachting met hun vrouwen. Iemand die aan het begin van zijn pensioen staat heeft vlotjes nog 25 jaar voor zich liggen. Dat is een behoorlijk lange periode.

In de geschiedenis van de aandelenmarkten zijn er nooit periodes geweest van deze lengte die geen deftig rendement hebben gebracht voor de investeerder.

 

TWEEDE GOUDEN REGEL

Onze vuistregels voor de Cring-Tram7-reizigers staan als een huis!  We passen een factor 3 toe op de normale jaaruitgaven. Die zetten we terzijde op een spaarrekening.  Voor sommige Cring-cliënten passen we een andere factor toe. De redenen voor een andere factor zijn louter gebaseerd op de lifestyle cashflowstudie.

Eén van de vaakst gemaakte fouten is te rekenen op een te korte periode van hoge cashflowbehoeften.  Mensen helpen hun financiën te organiseren zodat ze ook bij een lang leven gaan toekomen, daar ligt een tweede belangrijke meerwaarde.

 

 

 

 

DERDE GOUDEN REGEL

Door de hierboven vermelde cashflow planning kan de zeventiger gerust zijn.  Hevige marktvolatiliteit zoals in 2008, het vierde kwartaal van 2018, of recent maart en april van 2020 laat je makkelijk langs je afglijden.  Het noodzakelijke inkomen voor de komende periode staat immers ter zijde. Bij tijd en stond adviseren we om weer aan te vullen. Maar de zeventiger moet daar niet mee bezig zijn, die leidt zijn leven zoals gewenst en financieel gepland.

Het complete package aanbieden en opvolgen om een marktcorrectie van 20% tot zelfs 30% te kunnen uitzitten, dat is ons onderliggend werk en daarin ligt zelfs onze passie.

Dat wordt bovendien fiscaal geoptimaliseerd.  Dit wil zeggen liefst zonder taksen, roerende voorheffing of uitstapkosten. Heel verrassend voor de vele ondernemers, maar heel vanzelfsprekend voor cliënten bij Cring.

 

 

 

VIERDE GOUDEN REGEL

 

Het is nooit om het geld te doen geweest. Ook met de zeventigers in onze cring houden we contact. Minstens een keer per jaar informeren we naar wat het leven brengt en becommentariëren we onze daadwerkelijk geleverde ondersteuning van het afgelopen jaar.

Financial Life Planning gaat net over het geven van die steun bij het leiden van zijn /haar waardevol en zinvol leven.  Dat de financiën van de zeventiger daar helemaal bij aansluiten is een extra troef en bron van gemoedsrust.

In onze volgende blog hebben we het over tachtigers, ja je leest het goed, ook zij hebben een prachtig verhaal te vertellen.  Ik ga onze lezers in alle respect met de GDPR-regels een concreet voorbeeld geven van de waarde van financiële coaching op Tram8.

 

Tot over 14 dagen.

Jos Drees

 

 

 

 

Contact

CRING BVBA
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@cring.be
FSMA 115093
RPR 0479.427.943